Säfwenberg & Bergh

Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå är en väletablerad advokatbyrå med kontor på Jungfrugatan i centrala Stockholm. På advokatbyrån arbetar för närvarande två advokater och en biträdande jurist. Du är välkommen att läsa mer om oss och hur vi kan hjälpa just dig!

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Låt våra advokater hjälpa dig

Du kan läsa mer om vilka områden vi i huvudsak är verksamma inom nedan.

Arvsrätt

Arvsrätt är den vanliga sammanfattande benämningen på reglerna om arv, testamente, boutredning och arvskifte.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som både offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde i alla typer av brott­mål.

Familjerätt

Vi har lång och omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom familjerätt, såväl nationella som internationella.

Fastighetsrätt

Vi åtar oss de flesta typer av fastighetsrelaterade uppdrag, exempelvis köp och försäljning av hyresfastigheter och villafastigheter.

Bostadsrätt

Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå lämnar rådgivning och biträder i alla typer av frågor gällande bostadsrätt.

Socialrätt

Vi biträder såväl vuxna som barn i mål mot de myndigheter som anser att tvångsvård eller ett omhändertagande är nödvändigt.

HAR DU FRÅGOR?

Få kostnadsfri rådgivning

Du är alltid välkommen att kontakta oss för kortare kostnadsfri rådgivning via telefon eller e-post.

Medarbetare

Josefina Säfwenberg

Rickard Bergh

Patrik Kragh Myllenberg

Biträdande jurist

patrik@sbadvokat.se

Olga Andersson

Advokatsekreterare

olga@sbadvokat.se

Säfwenberg & Bergh Advokatbyrå

Nytt fält